På tapeten
Eksjöbostäders kundtidning har delats ut till hyresgästerna sedan 1979! Tidningen kommer ut två gånger per år.
På Tapeten nr 1 2019

Klicka här för att ladda ner På Tapeten nr 1 2019